กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 มี.ค. 2564 23:30 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านกำพี้ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
14 มี.ค. 2564 23:28 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านกำพี้ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
12 มี.ค. 2564 18:46 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านกำพี้ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
12 มี.ค. 2564 18:46 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย อัปเดต เข้าค่ายลูกเสือ 2563.png
12 มี.ค. 2564 18:46 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย อัปเดต บุญประจำปี 3-6 มีนาคม.png
12 มี.ค. 2564 18:45 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย อัปเดต งานศพคุณแม่ท่าน ผอ.ประสิทธิ์.png
12 มี.ค. 2564 18:44 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ เข้าค่ายลูกเสือ 2563.png กับ ประกาศโรงเรียนบ้านกำพี้ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
12 มี.ค. 2564 18:44 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ บุญประจำปี 3-6 มีนาคม.png กับ ประกาศโรงเรียนบ้านกำพี้ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
12 มี.ค. 2564 18:44 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ งานศพคุณแม่ท่าน ผอ.ประสิทธิ์.png กับ ประกาศโรงเรียนบ้านกำพี้ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
25 ม.ค. 2564 22:41 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านกำพี้ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
24 ม.ค. 2564 22:59 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านกำพี้ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา
24 ม.ค. 2564 22:57 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ ประกาศเปิดโรงเรียน 25 มกราคม 2564.png กับ หน้าแรก : HOME
24 ม.ค. 2564 22:20 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
24 ม.ค. 2564 22:18 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
24 ม.ค. 2564 22:17 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ นิเทศติดตาม COVID19.png กับ หน้าแรก : HOME
19 ส.ค. 2562 21:30 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
19 ส.ค. 2562 21:27 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ส.ค. 2562 21:04 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ส.ค. 2562 21:38 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:37 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ แผนการจัดการต้านทุจริต.jpg กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:36 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:34 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริต1.jpg กับ หลักสูตรต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:34 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ 4โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตร ต้านทุจริต 62.pdf กับ หลักสูตรต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:33 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ 3หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ป.1-6.pdf กับ หลักสูตรต้านทุจริต
4 ส.ค. 2562 20:11 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า