กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ส.ค. 2562 21:30 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
19 ส.ค. 2562 21:27 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย ย้ายหน้า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ส.ค. 2562 21:04 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ส.ค. 2562 21:38 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:37 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ แผนการจัดการต้านทุจริต.jpg กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:36 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:34 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ หลักสูตรต้านทุจริต1.jpg กับ หลักสูตรต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:34 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ 4โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตร ต้านทุจริต 62.pdf กับ หลักสูตรต้านทุจริต
5 ส.ค. 2562 21:33 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ 3หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ป.1-6.pdf กับ หลักสูตรต้านทุจริต
4 ส.ค. 2562 20:11 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
4 ส.ค. 2562 20:06 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน โรงเรียนบ้านกำพี้.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
2 ส.ค. 2562 00:29 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
2 ส.ค. 2562 00:29 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ 57653.jpg กับ หน้าแรก : HOME
2 ส.ค. 2562 00:27 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ 57648.jpg กับ หน้าแรก : HOME
31 ก.ค. 2562 21:18 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
31 ก.ค. 2562 21:18 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ โครงสร้างบริหาร.PNG กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
31 ก.ค. 2562 00:51 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ frame (2).png กับ หน้าแรก : HOME
31 ก.ค. 2562 00:48 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
31 ก.ค. 2562 00:47 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ วันเข้าพรรษา1.jpg กับ หน้าแรก : HOME
31 ก.ค. 2562 00:46 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ S__29155332.jpg กับ หน้าแรก : HOME
31 ก.ค. 2562 00:44 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ 56906.jpg กับ หน้าแรก : HOME
31 ก.ค. 2562 00:43 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แก้ไข หน้าแรก : HOME
31 ก.ค. 2562 00:39 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ แผน.docx กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
31 ก.ค. 2562 00:39 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แผน.docx จาก แผนปฏิบัติการประจำปี
31 ก.ค. 2562 00:39 โรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย แนบ แผน.docx กับ แผนปฏิบัติการประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า