ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1. หมายเลขโทรศัพท์  085-4294457
  2. อีเมล์  Khumpee@loei1.go.th
ผู้บริหาร
  1. หมายเลขโทรศัพท์  085-4294457
  2. อีเมล์   Khumpee@loei1.go.th
  3. facebook  : https://www.facebook.com/kampee.loei1
  4. QR-Code  

แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านกำพี้


Comments